สถานที่ตั้ง
และการดำเนินการติดตั้ง

Home | Dealership | Business Venue and Operational Set Up

Autozkin เรามีทีมงานบริหารระดับสูงที่มีประสบการณ์ให้คำแนะนำในด้านการดำเนินงานจัดตั้งธุรกิจฟิล์มกันรอยทุกประเภท เราให้คำแนะนำในทุกกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งสถานที่ การจัดการด้านการตลาด การขาย การจัดซื้อจัดจ้าง การติดตั้ง การอบรมช่างเทคนิค โดยจะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนผู้ที่เข้ามาร่วมธุรกิจกับเรา จนสามารถดำเนินธุรกิจ และสร้างผลกำไรในที่สุด

email SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER

phone CALL US 66 02 943 7111