ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
VÀ HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC

Home | Dealership | Business Venue and Operational Set Up

Đội ngũ tư vấn quản lý cấp cao của Autozkin đã có được nhiều kinh nghiệm trong việc thiết lập và điều hành và quản lý tốt một doanh nghiệp có lợi nhuận. Chúng tôi có thể giúp bạn với tất cả các khía cạnh liên quan đến địa điểm kinh doanh của bạn và hoạt động thiết lập cần thiết.

Bạn sẽ đạt được lợi thế với những lời khuyên được cung cấp bởi nhân viên hỗ trợ của chúng tôi vốn là những chuyên gia trong các lĩnh vực:

•    Việc mua sắm và thành lập địa điểm kinh doanh
•    Sự phù hợp của một địa điểm
•    Đổi mới một địa điểm
•    Hậu cần và trang thiết bị mua sắm
•    Quản lý nguồn tài nguyên
•    Các yêu cầu về sức khỏe và an toàn

Tham khảo mục ‘Liên Hệ’ của trang web để nhận được câu trả lời trực tiếp cho câu hỏi của bạn về Quản lý cố vấn.

email ĐĂNG KÍ NHẬN BẢN TIN CỦA CHÚNG TÔI

phone SĐT 66 02 943 711