TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI XÃ HỘI

Autozkin phấn đấu để trở thành một hình mẫu đáng ngưỡng mộ, một ví dụ điển hình với vai trò là một nhà cung cấp, phân phối và cung cấp các dịch vụ. Autozkin mang trong mình một trách nhiệm của một nhà bán lẻ của những sản phẩm có phạm vi đa dạng cũng như các dịch vụ đa dạng khác nhau. Chúng tôi quan tâm và sẽ thực hiện những điều tốt nhất cho khách hàng của mình cũng như đối với nhân viên, đối tác và cộng đồng người dân trên toàn thế giới.

Trong năm 2014, chúng tôi bắt đầu kết hợp và thực hiện trách nhiệm xã hội trong hoạt động kinh doanh hàng ngày của chúng tôi. Chúng tôi xác định có 3 trọng tâm chính cần chú trọng – Kinh doanh, Xã hội và Môi trường.

Đó là 3 khía cạnh mục tiêu chính mà Autozkin đặt ra để phấn đấu.

Autozkin’s CSR Objectives
encompasses many aspects related to the
3 key sustainable focus areas.

Kinh doanh

Autozkin cam kết giải trình trách nhiệm kinh doanh của mình và qua đó nỗ lực để thành công thông qua các mô hình kinh doanh của chúng tôi, được phản ánh qua:

•    Kinh doanh xuất sắc
•    Quản lý hiệu quả
•    Quy trình nghiêm ngặt
•    Thị trường thân thiện
•    Truyền thông với các bên liên quan

Môi trường

Autozkin cam kết cho sự bền vững của môi trường địa phương và toàn cầu. Thực tế chúng tôi sẽ cố gắng để:

•    Giảm thiểu rác thải
•    Phát triển một môi trường tốt hơn

Xã hội

Autozkin cam kết sẽ đào tạo, hỗ trợ và giúp sức cho các nhân viên trong từng khu vực riêng biệt. Điều này được phản ánh qua nhiều cách khác nhau và tuân theo các mục sau:

•    Đào tạo và phát triển
•    Phúc lợi của nhân viên
•    Sức khỏe và sự an toàn
•    Tạo cơ hội việc làm
•    Phần thưởng nhân viên

Để biết được làm sao bạn có thể trở thành một phần trong công cuộc thực hiện các tiêu chí xã hội của chúng tôi, hãy liên hệ với trụ sở chính của chúng tôi bằng các vào mục ‘Liên hệ’ trong trang web.

email ĐĂNG KÍ NHẬN BẢN TIN CỦA CHÚNG TÔI

phone SĐT 66 02 943 711