ข่าวและกิจกรรม

Autozkin เป็นที่ประจักษ์ต่อความสามารถในอุตสาหกรรมด้านนี้ และเคยได้รับการติดต่อจากทางราชสำนักและบุคคลระดับ VIP ในต่างประเทศให้เดินทางไปติดตั้งฟิล์มปกป้องซุปเปอร์คาร์มูลค่าสูงในเคหะสถานของท่านผู้มีเกียรติเหล่านั้นมาแล้วหลายครั้งด้วยทักษะต่องาน automotive aftermarket care สำหรับยนตรกรรมระดับสูง

Highlights

Autozkin ให้การสนับสนุนนักกอล์ฟอาชีพและนักกอล์ฟดาวรุ่งของไทย

คุณพสุพงษ์  ลีนุตพงษ์  CEO & Founder  Autozkin  ได้ให้การสนับสนุนนักกอล์ฟอาชีพชาย/หญิงของไทยที่มีความสามารถระดับโลก  2  คน  ได้แก่  พรอนงค์  เพชรล้ำ(โปรแหวน)  และ  ชัพชัย  นิราช(โปรโจ๊ก)  อีกทั้งยังให้การสนับสนุนนักกอล์ฟดาวรุ่งเพื่อพัฒนาทักษะให้ก้าวสู่ระดับโลกท้ังหมด  4  คน  ได้แก่  ปัณณรัตน์  ธนพลบุญรัศร์ (สายป่าน),  ศุภมาส  แสงจันทร์ (ออม),  ศรัณย์พร  ลางคุลเกษตริน (อ้าย) และ  พชร  คงวัดใหม่ (เพชร)

Autozkin  ยึดมั่นในคุณภาพสินค้าเพื่อความพึงพอใจสูงสุด  และมุ่งมั่นช่วยเหลือสังคมพร้อมพัฒนาวงการกีฬาของไทยสู่มาตรฐานระดับโลกต่อไป

Autozkin One Day Golf Challenge

Autozkin จัดการแข่งขันกอล์ฟเพื่อพัฒนานักกอล์ฟในประเทศไทยและเป็นการร่วมสนับสนุนวงการกีฬากอล์ฟในประเทศไทย โดยใช้ชื่อว่า Autozkin One Day Golf Challenge ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 และ 18 มกราคม พ.ศ.2559  ณ  สนามเลกาซี่ กอล์ฟ คลับ รามอินทรา

MEDIA GALLERY

ชมภาพผลงานของ Autozkin และกิจกรรมต่างๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

Photo Collections

Video Collections

Press & PR

email SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER

phone CALL US 66 02 943 7111