IT GADGET PROTECTION

เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าในการปกป้องผลิตภัณฑ์ประเภท lifrstyle products นับตั้งแต่ปี 2011 เป็นต้นมา Autozkin จึงเริ่มบุกเบิกนวัตกรรมฟิล์มใสปกป้องผลิตภัณฑ์ประเภท IT Gadget ให้กับลูกค้าในกลุ่ม lifestyle market ที่มีความสนใจ เพิ่มเติมจากลูกค้า Automotive market ซึ่งเป็นพื้นฐานหลักของเรา
Autozkin ตระหนักถึงจำนวนลูกค้าในกลุ่ม lifestyle market ที่ถือเป็นฐานลูกค้าขนาดใหญ่ซึ่งแม้ว่าในปัจจุบันจะมีผลิตภัณฑ์และผู้ให้บริการติดฟิล์มปกป้องสินค้าประเภท IT gadgets อยู่เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ screen protectors, screen guards หรือแม้แต่ stickers ซึ่งมีอยู่ในท้องตลาดมากมายหลายแพทเทิร์น สินค้าเหล่านี้ต่างแข่งขันกันตั้งแต่ด้านความหวือหวาของภาพลักษณ์ไปจนถึงการทำราคา หากแต่ “คุณภาพ” ของฟิล์มใสกันรอยสำหรับ IT gadgets กลับเป็นสิ่งที่ถูกบิดเบือนอยู่เสมอไปในการทำการตลาด ‘คุณภาพ’ ของผลิตภัณฑ์ฟิล์มใสกันรอบสำหรับอุปกรณ์ IT gadhets คือสิ่งที่เราสร้างความแต่กต่างให้กับ Autozkin ยังมีลูกค้าในกลุ่ม lifestyle markets อีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ทราบข้อมูลหรือยังไม่มีประสบการณ์ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฟิล์มใสปกป้องอุปกรณ์สมาร์ทโฟน-แท็ปเล็ตที่มีคุณภาพสินค้าและบริการในระดับ superior quality ซึ่งมีความแตกต่างอย่างชัดเจนกับ quality ตามมาตรฐานการนำเสนอของแบรนด์ผู้ผลิต-ผู้ให้บริการทั่วๆไป

Autozkin พร้อมนำเสนอ “Ultimer-Z” เป็นนวัตกรรมที่เราคิดค้นขึ้นมาเพื่อปกป้องอุปกรณ์ IT gadgets คุณภาพระดับ superior quality โดยเฉพาะ ตัวผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ขึ้นจากการพัฒนาวัสดุประเภท thermoplastic polyurethane ซึ่งเป็นวัสดุราคาแพงที่ใช้ในอุตสาหกรรมซุปเปอร์คาร์ “Ultimer-Z” ได้รับการรับรองคุณภาพโดยการทดสอบและรับรองมาตรฐานภายใต้มาตรฐานเดียวกับอุตสาหกรรมซุปเปอร์คาร์ และยังเป็นฟิล์มปกป้องหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ตยี่ห้อแรกในประเทศไทยที่ให้การรับประกันหน้าจอแตกทันทีเมื่อติดตั้งจากบริษัทประกันภัยระดับโลก

________

“Autozkin ผู้ผลิตฟิล์มกันรอยหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตรายแรกของโลก ที่ให้ความคุ้มครอง รับประกันหน้าจอแตกทันทีที่ติดตั้งฟิล์มกันรอย”


       

email SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER

phone CALL US 66 02 943 7111