QUẢN LÝ,
CỐ VẤN SÁNG KIẾN

Home | Dealership | Management Mentoring Initiative

Bắt đầu việc kinh doanh mới có thể rất khó khăn và đòi hỏi rất nhiều thứ. Thường có nhiều rào cản để tiến tới và những quyết định phức tạp để thực hiện. Việc quản lý và cố vấn sáng kiến có thể hỗ trợ đáng kể và cải thiện sự thành công trong dự án mới của bạn. Nhóm chúng tôi tại Autozkin luôn ở đây để hỗ trợ bạn.

Đội ngũ tư vấn quản lý cấp cao của Autozkin bao gồm các doanh nhân có kinh nghiệm. Là những nhà lãnh đạo ngành công nghiệp và cố vấn, họ có kiến thức sâu rộng, kinh nghiệm và sự khôn ngoan để truyền đạt.

Chương trình đào tạo quản lý và Hỗ trợ cố vấn doanh nghiệp của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong các lĩnh vực sau:

•    Đào tạo công việc (lên tới 6 tháng hoặc hơn)
•    Quản lý / Lập kế hoạch chiến lược
•    Vận hành nội/ngoại bộ
•    Mua sắm
•    Bao bì
•    Tính logic
•    Tài chính / Kiểm toán
•    Tiêu chuẩn / Kiểm soát / Đánh giá

Tham khảo mục ‘Liên Hệ’ của trang web để nhận được câu trả lời trực tiếp cho câu hỏi của bạn về Quản lý cố vấn.

email ĐĂNG KÍ NHẬN BẢN TIN CỦA CHÚNG TÔI

phone SĐT 66 02 943 711