การตรวจสอบ
การติดตั้ง

Home | Dealership | Secondment of Autozkin Installers

Autozkin มีหลักสูตรฝึกอบรมการติดตั้งที่มีโครงสร้างเป็นที่ยอมรับได้มาตรฐานเทียบเท่าอเมริกาและได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์กลางฝึกอบรมการติดตั้งระดับภูมิภาคเอเชีย ช่างผู้ให้การฝึกอบรม ผ่านเกณฑ์และได้รับใบรับรองการติดตั้งจากบริษัทชั้นนำของโลก จึงทำให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะการสอนการติดตั้งที่ถูกต้องอย่างเชี่ยวชาญตามรูปแบบการติดตั้งแบบสากล ทำให้การฝึกทักษะของช่างและพนักงานได้รับทักษะที่ถูกต้อง

การติดตั้งมีคุณภาพ และทีมฝึกอบรมจะให้การช่วยเหลือช่างฝึกหัดจนกว่าจะมีความชำนาญ และผ่านเกณฑ์การติดตั้งของ Autozkin ดังนี้

•    การประเมินการติดตั้ง
•    การวัด / การคำนวนขนาดฟิล์มที่ต้องใช้
•    การตัด / เทคนิคการทำ Pattern ให้ใช้ฟิล์มอย่างคุ้มค่าที่สุด
•    การดูแลการติดตั้งให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์
•    การบริการทั้งก่อนและหลังการการติดตั้ง
•    การทดสอบ

นอกจากนี้ Autozkin ยังมีข้อกำหนดคุณภาพและความพร้อมทางเทคนิคอื่นๆ ในการติดตั้งและให้บริการ อาทิ ซอฟแวร์ เครื่องจักร และเครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งตามที่กำหนด ระบบความปลอดภัยระหว่างการติดตั้ง และการแก้ปัญหาที่ดีของช่างเทคนิค

email SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER

phone CALL US 66 02 943 7111