NHÂN VIÊN DÁN CỦA
BÊN THỨ HAI HỢP TÁC AUTOZKIN

Home | Dealership | Secondment of Autozkin Installers

Autozkin cung cấp một chương trình giảng dạy có cấu trúc và được công nhận cho việc đào tạo quá trình dán. Những cơ hội của bên thứ hai – cho phép bạn truy cập lên đến hai quá trình đào tạo dán chuyên nghiệp cho mục đích đào tạo trong một khoảng thời gian nhất định – là một dịch vụ đặc biệt được cung cấp bởi Autozkin.

Bạn sẽ không phải lận đận theo cách của bạn trong lúc đầu, nhưng thay vào đó, thu thập các kỹ năng và học nghề chuyên môn từ các chuyên gia trong nhà và chuyên gia tư vấn sẽ dạy, hỗ trợ, cung cấp thông tin phản hồi và cố vấn cho bạn với tất cả sự kiên nhẫn và tâm huyết của chúng tôi. Kiến thức chuyên môn của chúng tôi không thể đem ra so sánh được.

Nhân viên dán bên phía thứ hai của chúng tôi sẽ cung cấp cho các đại lý mới sự hỗ trợ và dịch vụ trong quá trình cài đặt như:

•    Đánh giá
•    Đo lường
•    Cắt
•    Điều trị
•    Dịch vụ
•    Kiểm tra

Và với những yêu cầu kỹ thuật khác như:

•    Phần mềm
•    Máy móc
•    Dụng cụ
•    An toàn
•    Giải quyết vấn đề

email ĐĂNG KÍ NHẬN BẢN TIN CỦA CHÚNG TÔI

phone SĐT 66 02 943 711