การอบรม
พนักงาน

Home | Dealership | Staff Training

Autozkin เราให้การสนับสนุนจัดฝึกอบรมพนักงานและช่างติดตั้งสำหรับผู้แทนจำหน่ายรายใหม่ เพื่อสร้างความพร้อม ความเข้าใจในสินค้า และพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการติดตั้งนวัตกรรมฟิล์มกันรอยสำหรับลูกค้าชั้นนำ โดยจะแบ่งการอบรมพนักงานออกเป็น 2 ส่วน
• พนักงานขาย ( Sale ) คือพนักงานที่ทำหน้าที่ให้ข้อมูลด้านสินค้า นำเสนอสินค้า โดยรูปแบบการฝึกอบรมจะเน้นสร้างให้พนักงานขายเข้าใจในคุณสมบัตของฟิล์ม และเน้นจุดเด่นของสินค้า เพื่อนำเสนอต่อลุกค้าให้ถูกต้อง นอกจากนี้ยังสอนเทคนิคและกลยุทธิ์ในการสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าเลือกใช้บริการ และตัดสินใจเข้ารับบริการติดตั้งในที่สุด
• ช่างติดตั้ง ( Technician ) เราเน้นให้ความสำคัญในการฝึกอบรมทักษะการติดตั้งเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการบริการเป็นหัวใจหลักของ Autozkin เราเน้นคุณภาพการติดตั้งมาเป็นที่ 1

การฝึกอบรมการติดตั้ง

Autozkin ใช้มาตรฐานการฝึกอบรมการติดตั้งระดับเดียวกับบริษัทผู้ผลิตที่อเมริกา ทั้งหลักสูตร และเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการติดตั้ง ช่างติดตั้งจะได้รับการฝึกทักษะจากู้สอนที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์สูง โดยช่างที่ผ่านมาตรฐานเกณฑ์ในการติดตั้งแล้ว จะได้รับใบประกาศนียบัตรหรือใบผ่านการติดตั้งจากบริษัท Autozkin ทุกคน

การฝึกอบรมเฉพาะทาง

ทีมที่ปรึกษาและทีมฝึกอบรมในด้านการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์การตลาด และการออกแบบของ Autozkin ทุกคน มีความรู้ด้านธุรกิจที่กว้างขวางและมีประสบการณ์มากมายในการฝึกอบรม โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราจะทำการอบรม ครอบคุลมทุกส่วน เพื่อให้การดำเนินกิจการมีศักยภาพได้แก่ การให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ การตลาดและการขาย การบริการลูกค้า การอบรมและจัดหาบุคลากร การสนับสนุนการจักกิจและการส่งเสริมการขาย เป็นต้น

email SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER

phone CALL US 66 02 943 7111